Rozumiete nameraným číslam a skratkám?

Rozumiete nameraným číslam a skratkám?

30.09.2015

Pokiaľ Vás zaujíma výživa, šport, zdravý životný štýl, stretli ste sa už určite s niekoľkými skratkami, z ktorých niekoľko ich je notoricky známych, nájdu sa však možno také, s ktorými si neviete poradiť. Často sa s nimi stretneme napríklad pri meraní, či už pomocou kaliperácie (zmeranie hrúbky kožnej riasy na určitých častiach tela), klasického merania metrom alebo za pomoci prístrojov (Inbody, Tanita). Čo tieto skratky znamenajú a aká je ich výpovedná hodnota?

BMI

alebo index telesnej hmotnosti (z angl. Body Mass Index) – určuje stupeň obezity na základe telesnej hmotnosti a výšky. Výpočet je veľmi jednoduchý, BMI = telesná hmotnosť (kg) / telesná výška (m)². Pokiaľ je výsledkom výpočtu číslo 18,5 – 24,9, znamená to, že Vaša hmotnosť je v normálnych hodnotách. Akýkoľvek iný výsledok zvyšuje relatívne riziko úmrtia až na niekoľkonásobok. Hodnota pod 18,5 znamená podváhu a zvýšené riziko ochorení, napríklad tráviacej sústavy. Hodnota vyššia ako 25 znamená nadváhu či obezitu a zvýšené riziko nádorových, kardiovaskulárnych a ďalších ochorení. BMI je ovšem údaj do určitej miery zavádzajúci, pretože nezohľadňuje podiel tukového a svalového tkaniva (príkladom sú dvaja muži s výškou 1,9m a váhou 120 kg, pričom jeden z nich svojich 120 kg nadobudol pravidelnými návštevami posilovne a druhý pernamentkou do fastfoodov; BMI obidvoch týchto mužov bude rovnaké, no ich zdravotný stav a riziko ochorenia budú samozrejme značne odlišné).

WHR

alebo pomer pása a bokov (Waist Hip Ratio) – poukazuje na spôsob distribúcie tuku v tele. Pre jeho výpočet nám postačí obvod pása a bokov a výpočet je opäť veľmi jednoduchý – WHR = obvod pása (cm) / obvod bokov (cm). Na základe výsledku vieme určiť, či sa u meraného jedná skôr o mužský typ postavy (centrálny, stretávame sa aj s pojmom jablko) alebo ženský typ postavy (periférny, typ hruška). Výsledok sa posudzuje odlišne u žien a odlišne u mužov. Číslo nižšie ako 0,85 u žien/0,75 u mužov znamená periférny typ postavy a nízke riziko ukladania tuku v oblasti brucha. Číslo od 0,85 – 0,90 u žien/0,75 – 0,80 u mužov znamená vyrovnaný typ postavy. Číslo od 0,90 – 0,95 u žien/0,80 – 0,85 u mužov znamená centrálny typ postavy a tendenciu ukladania tuku v oblasti brucha. No a číslo nad 0,95 u žien/0,85 u mužov znamená centrálny rizikový typ – tuk sa ukladá v oblasti brucha, čo nie je dobrá správa, pretože sa s veľkou pravdepodobnosťou jedná o vnútorný (viscerálny) tuk, ktorý sa nachádza v brušnej dutine a má za úlohu chrániť orgány, ktoré sú v nej uložené. Obezita tohoto typu je nebezpečná kvôli možnosti celej rady ochorení (kardiovaskulárne ochorenia, metabolický syndróm), je preto dôležité, aby hladina nášho viscerálneho tuku bola v doporučených hodnotách. Ešte jednoduchšia metóda spočíva v zmeraní obvodu vášho pása. Ženy by mali spozornieť, pokiaľ namerajú viac než 88cm, muži pri hodnote nad 102cm. Vysoká hodnota (najmä u žien, pretože u nich vplyvom hormónov má tuk tendenciu ukladať sa viac v oblasti bokov) poukazuje na riziko abdominánej obezity.

PBF

percento telesného tuku (Percent Body Fat) značí, aký je podiel telesného tuku z celkovej hmotnosti nášho tela, vyjadrené v percentách. To znamená, že muž vážiaci 100kg s 23% PBF má 23kg telesného tuku. Pre jeho stanovenie existujú výpočty, ktoré sú opäť rozdielne pre mužov a pre ženy a využívajú základné údaje, ako sú výška, váha a vek. Tieto výpočty sú ovšem založené na štatistikách, preto výsledok, ktorý dostaneme, nemusí korešpondovať s realitou. Presnejší údaj dostaneme pomocou merania, či už ručne, pomocou kaliperu, alebo za pomoci prístrojov typu Tanita, Inbody či Bodystat. Všeobecne (samozrejme v závislosti od veku, s pribúdajúcimi rokmi pribúda aj tuk) môžeme povedať, že norma sa pohybuje u žien okolo 15 – 25%, u mužov okolo 8 – 18%.

BFM

množstvo telesného tuku (Body Fat Mass) je množstvo telesného tuku vyjadrené v jednotkách hmotnosti. Použijeme príklad z minulého odstavca, BFM je u daného muža oných 23kg.

SMM

množstvo kostrového svalstva (Sceletal Muscle Mass) je množstvo svalstva vyjadrené v jednotkách hmotnosti. Následkom nevhodných redukčných diét („ideálne“ bez zaradenia vhodnej tréningovej aktivity) sice strácame kilogramy, ale okrem tukového tkaniva VŽDY aj svalovú hmotu. Je asi jasné, že to nie je práve ten stav, ktorý si želáme dosiahnuť..

FFM

čistá telesná hmotnosť (Fat Free Mass) – telesná hmotnosť znížená o hmotnosť telesného tuku (BFM), ktorý sme si vypočítali na základe zisteného percenta telesného tuku (alebo nám bola zistená na základe merania). Opäť použijem príklad pána z predchádzajúcich odstavcov, ktorého hmotnosť je 100kg a percento telesného tuku 23, na základe čoho sme si vypočítali, že množstvo jeho telesného tuku je 23kg. Jeho čistá telesná hmotnosť (FFM) teda bude 100 – 23 = 77kg.

BMR

bazálny metabolický výdaj (Basal Metabolic Rate) je energia, ktorú potrebujeme pre udržanie základných životných funkcií. Toľko energie, koľko náš organizmus potebuje v stave bdelosti v teplotne neutrálnom prostedí pri normálnej teplote tela, za fyzického a emočného pokoja a nalačno. Výšku BMR ovplyvňuje pohlavie (ženy ho mávajú približne o 5% nižší ako muži, ktorí majú väčšie množstvo svalstva, menej tuku a väčší povrch tela), vek (BMR detí je v období rastu vyššie, s vekom opäť stúpa množstvo telesného tuku, ktorého „uživenie“ potrebuje menej energie ako svalstvo), povrch tela (kvoli termoregulácii majú väčšie živočíchy vyšší celkový bazálny metabolizmus ako živočíchy malé – ovšem nižší bazálny metabolizmus na kilogram telesnej hmotnosti) aj hormonálny stav (zvýšená sekrécia niektorých hormónov, ako adrenalínu,testosterónu či tyroxínu, zvyšuje metabolizmus).

Pokud se Vám článek líbil,
podpořte tento web a sdílejte ho.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close